06.06.13

Kèrastase Paris

Hey, My Fab readers! 
Too bussy to blog this month, but this event I couldn't miss and I had to tell you about it! 
I attended Kérastase Paris event. It was held In Art gallery and was decorated really nicely! 
At the first moment I thought that this event will be a disaster beacuse of the attitude that the staff had, but probabbly It was Just cause they all was really nervous! As it is usually before events when you really want that everything goes super good! 
Champagne and snacks were served while we were waiting for the beggining.

Hei, mani Burvīgie lasītāji!
Esmu šomēnes ļoti aizņemta un nesanāk laika blogam, bet par šo pasākumu jums nevarēju nepastāstīt! Es apmeklēju Kérastase Paris prezentāciju. Notika tas Mākslas telpā, kur bija viss skaisti noformēts. 
Pirmajā mirklī man likās, ka pasākums būs briesmīgs, jo personāla attieksme bija pabriesmīga, brt domājams ( cerams), ka tas bija tapēc, ka viņi ļoti satraucās! Tā tak parasti notiek pirms pasākumiem, kad vēlaties, lai viss norit lieliski?
Tika pasniegts šampanietis un uzkodas, kamēr gaidijām pasākuma sākšanos.
Couture Styling: 


This brand was created-in 1964. And is taking care about womens hair ever since! 
Almost 50 years from it's birth this brand has grown and become  famous in hair care industry. 
The face of Kérastase is fabulous Kate Moss. This brand whants to show that every womens hair can look as amazing as you just walked out of the salon.


Šis brends izveidojies 1964. gadā. Un kopš tā brīža rūpējas par sieviešu matu skaistumu. Gandrīz 50. Gadus kopš dzimšanas tas ir izaudzis par slavenu brendu matu kopšanas industrijā. 
Kérastase Paris seja ir burvīgā Keita Mosa. Šis brends vēlas parādīt, ka ik vienas sievietes mati var izskatīties tā it kā tikko būtu iznākušas no Salona. 


There are 11 products in their collection, but today They presented 5 of them - The heart of the collection!

Kolekcija sastāv no 11 produktiem , bet presentēti tika 5 no tās- Kolekcijas pati sirds!


1) Spray A Porter - for young girs & fashionistas ( for natural look) to get definition, can be used as well with flat irons and curling irons
2) Forme Fatale- can be used with anything hot ( flatner, curling iron) 
3) Mousse Bouffante- for max volume uv filtres, can be used with curling irons
4) Lift Vertige - short hair used on roots to get volume
5) Laque Couture - hairspray - perfect hairspray- you can comb your hair as much as you want and it wont harm your hair.
All products has a very very nice scent. 


1) Spray a porter- jaunām lēdijām un modes dāmām ( naturāls izskats) piešķirt noteiktību matam, var izmantot ar taisnotāju un lokušķērēm
2) Forme Fatale - var izmantot ar jebkuru karstum dodošu rīku.
3) Mousse Bouffante - putas maksimālam apjumam. Var uzmantot ar lokušķērēm
4) Lift Vertige - īsiem matiem, izmantots uz saknēm, lai fēnojot iegūtu maksimālu apjomu.
5) Laque Couture- perfekta matulaka, var lietot cik daudz vēlas un turpināt ķemmēt matus, jo lakas konsutence to atļauj darīt, īpaši nebojājot matus,
Visiem produktiem ir ļoti patīkams aromāts.

First look- short hair- used products - Mousse Bouffante and Lift Vertige
Pirmais izskats- īsie mati- izmatotie produkti - Mousse Bouffante un Lift Vertige


  Second look - Glamour ( red carpet)  Mousse Bouffante and Forme Fatale 
  Otrais izskats- Glamūrs ( sarkanais paklājs) - Mousse Bouffante un Forme Fatale


Third look- transformation. Mousse Bouffante and Spray A Porter.
Trešais izskats- transformāciha. Mousse Bouffante un Spray A Porter


In the end we had a chance to listen again to a Latvian band Dandaleon white, they took a part in Eurovision. 
Models was wearing Latvian designers Red SALT outfits.  Long black dresses in this show were absolutely amazing! Loved! 
I Had a chance to get to try one of these famous products - Forme Fatale.
Will see does this really works well with flat irons! Maybe you have tried any of these products or at least has heard something about them? :)


Pasākuma nobeigumā mums bija iespēja paklausīties Latviešu grupu Dandaleon white, viņi esot piedalījušies Eirovīzijā.
Modeles bija ietērptas Latviešu dizaineres Indras Salcevičas "Red Salt" līnijas tērpos. Ahh garās melnās kleitas ar caurspīdīgajām mugurām bija fantastikas. Iemīlējos!
Man tika arī iespēja izmēģināt ilgstošāk vie u no šīs kolekcijas produktiem -Forme Fatale.
Redzēsim cik labi šisprodukts darbojas ar lokušķērēm! Varbūt jau esat mēģinājušas kādu no šiem produktiem vai vismaz dzirdējušas kaut ko par tiem? :)

Wish you a happy, Sunny and amazing day! As today we had a little talk about Red Carpets  Hair secrets, then my next post will be about Red Carpet make-up :) 

Novēlu Jums priecīgu, Saulainu un brīnumainu dienu! Tā kā šodien parunāju par Sarkanā paklāja matu skaistuma noslēpumiem, tad nākamais ieraksts būs par Sarkanā paklāja Make-up :)2 komentāri: